WAKTU PENDAFTARAN

Waktu Pendaftaran Tahun Akademik 2022 – 2023

NO.  SemesterMulaiSampai
1Semester Gasal 20226 Februari 20226 September 2022
2Semester Genap 20225 Oktober 20226 Januari 2023

Program Studi S2

 1. Magister Pendidikan Islam
 2. Magister Hukum Islam
 3. Magister Ilmu Hukum
 4. Bagister Pendidikan Bahasa Indonesia
 5. Magister Pendidikan Bahasa Inggris
 6. Magister Manajemen
 7. Magister Ilmu Administrasi
 8. Magister Peternakan
 9. Magister Kenotariatan

Program Studi S3

 1. Pendidikan Agama Islam

Kontak

 • 081-216-676-194
 • adminitrasipascasarjana@unisma.ac.id