WAKTU PENDAFTARAN

Waktu Pendaftaran Tahun Akademik 2023 – 2024

NO.  Semester Mulai Sampai
1 Semester Gasal 2023 8 Februari 2023 12 September 2023
2 Semester Genap 2023 4 Oktober 2023 9 Januari 2024

Program Studi S2

 1. Magister Pendidikan Islam
 2. Magister Hukum Islam
 3. Magister Ilmu Hukum
 4. Bagister Pendidikan Bahasa Indonesia
 5. Magister Pendidikan Bahasa Inggris
 6. Magister Manajemen
 7. Magister Ilmu Administrasi
 8. Magister Peternakan
 9. Magister Kenotariatan
 10. Magister Pendidikan Matematika

 

Program Studi S3

 1. Pendidikan Agama Islam Multikultural

 

Kontak

adminitrasipascasarjana@unisma.ac.id