STAFF ADMINISTRASI

Fera Hariyanti, S.E
KEPALA TATA USAHA

08xxxxxxxxxx

Dwi Ari Kurniawati, M.H
Sekretaris Prodi Mag. PAI, MHI dan S3 PAI

082140548201

Setyorini, S.AB
Sekretariat

085749912243

Atika Diah Putri Irmansari, S.Pd
Sekretariat

085749477771

Imam Santoso
Administrasi Akademik

085649611196

Syahrul Nur Rizky, SM., MM
Administrasi Akademik

08xxxxxxxxxx

Silfi Hidayah
Administrasi Akademik

082234963568

Administrasi Umum
Administrasi Umum

081330312696

Siti Rizky Nafisah, S.Akun
Administrasi Umum

08xxxxxxx

Aliyul Murtadlo, S.Pd
Administrasi Kerjasama

08xxxxxxxxxx

Doni Ari Setiawan
Administrasi Sarana dan Prasarana

08xxxxxxxxxx