Agenda

  Ujian Tertutup Program Doktor PAI Multikultural Bp. Suharnianto dan Bp. Ahmad ...
  Kuliah Umum Pendidikan Agama Islam Multikultural dalam Perspektif Historis Sosiologis bersama Prof. Dr. Husnan Bey Fanani, ...
  Seminar Nasional dan Penandatangan Kerjasama antara UNISMA dan ...
  Ujian Terbuka Program Doktor PAI Multikultural atas nama Moh. Irmawan Jauhari dan Sukarno L. ...
  Seminar Proposal Disertasi Program Doktor PAI Multikultural atas nama Zainuddin dan Ahmad ...
  Ujian Tertutup Program Doktor PAI Multikultural atas nama Sukarno L. Hasyim dan Tri Wahyudi ...
  Ujian Terbuka Program Doktor PAI Multikultural atas nama Muhammad Hifdil ...
  Ujian Tesis Program Magister Pendidikan Agama Islam atas nama ...
  Ujian Seminar Proposal Magister Hukum Islam atas nama Slamet, Ach Jalaluddin Ar rumi , dan Riziqon ...
  Ujian Terbuka Program Doktor PAI Multikultural atas nama Sauqi ...
  Ujian Terbuka Program Doktor PAI Multikultural atas nama Asrul ...
  Rapat Kooerdinasi Program Overseas dan Pemercepatan Ujian Tertutup/ Terbuka s3 Program Doktor PAI ...
  Hal: << First< Prev 1 Next > Last >>